Utbygger svarer på spørsmål om rorbuprosjekt

Det er sådd tvil om hvorvidt utbygger har sitt på det tørre i forhold til tillatelse når han har sprengt ut hele tomta si.

Utbygger svarer på spørsmål: Utbygger svarer på spørsmål fra Surnadal kommune han har sprengt ut hele tomta på bildet i henhold til sin rammesøknad og den ingangsettingstillatelse Surnadal kommune ga i oktober 2019.  Foto: Tegning Georg Øye Arkitektkontor AS

Nye artikler

I forbindelse med at politikerne i Surnadal behandlet og ga dispensasjon for bygging av tre naust i tilknytning til et rorbuprosjekt på Årnes i Surnadal stilte noen politikere spørsmål om utbygger allerede før de fikk godkjenning på dispensasjonssøknaden for bygging av naust hadde begynt grunnarbeidene. Politikere hadde vært på tomta og tittet og mente noe kunne være muffens.