Ber om ny rasvurdering

Sunndal IL Fotball engasjerer seg i arbeidet med utvikling og utbygging av Sande/Fagerhaugområdet.

Styreleder Gunnar Furu, daglig leder Jørund Svensli og nestleder i styret, Magne Kvande, har skrevet brev til Sunndal kommune vedrørende utbygging og utvikling av Sande/Fagerhaugområdet.  Foto: Inge Nordvik

Nye artikler

Styreleder Gunnar Furu og nestleder i styret, Magne Kvande, viser i et brev som er stilet til ordfører og kommunedirektør at de håper deres henvendelse kan være interessant i forbindelse med diskusjonen om barnehage- og skolestruktur.