Heim kommune får ekstra midlar:

- Det er desse pengane vi håpar vil redde tilbodet til barn og unge

Regjeringa Støre la fram sitt forslag til Statsbudsjett tidlegare i veka og der kom det fram at Heim kommune vil få meir å rutte med i tillegg til det Solberg-regjeringa lova før regjeringsskiftet.

  Foto: Edvin Sættem Nessæther

Nye artikler

Som tidlegare kjend er Heim kommune økonomisk hardt prøva etter at kommunedirektør Ola Morten Teigen la fram eit budsjettforslag som inneheldt store kutt i alle einingar i kommunen. Derfor kjem det nok godt med at kommunen no har fått 3.4 millionar ekstra å rutte med over neste års statsbudsjett.