Leserbrev:

Giftutslipp i Driva

"Det mest betenkelige er at det er ei ny setning som går igjen: «...may cause cancer» – altså kreftframkallende."

Erik Smiseth. 

Meninger

To sentrale politikere i Sunndal, Erling Outzen og Leif Meisingseth har i Aura Avis tatt opp spørsmålet om rotenonbehandling av Driva.

Det er bra at de peker på galskapen i å pøse tonnevis av gift ut i et ellers friskt vassdrag. Nå bør denne saka tas opp på nytt i kommunestyret.

Giftblandinga som skal brukes består av ca. 97 prosent løsemidler. Jeg sitter i skrivende stund med produktbeskrivelsen foran meg. Den er forfattet av firmaet som har laget stoffet. Her står det oppramsa mulige skadevirkninger bl.a. nyre- og leverskader. Eksponering av løsemidler er også en kjent årsak til hjerneskade. Det mest betenkelige er at det er ei ny setning som går igjen: «...may cause cancer» – altså kreftframkallende. Når jeg konfronterer Direktoratet for naturforvaltning – og lokale gifttilhengere med dette, er svaret alltid: «Stoffet er helt ufarlig». Det er mildt sagt uforståelig – og uansvarlig – når produkttilvirkeren sjøl sier noe helt annet.

Et sentralt spørsmål er om grunnvatnet vil bli infisert ved et eventuelt giftutslipp i Driva. Sannsynligheten for det er stor da grunnen i Sunndal stort sett består av morenemasser som i sterk grad drenerer vatn. Grunnvatnet på Julvollan – der vassverket ligger – stiger og synker i takt med vassføringa i Driva. Dette er spørsmål politikerne snarest må ta tak i.

Et annet sentralt spørsmål er hva som vil skje i fjordbassenget. Den gifta som ikke går i grunnen, vil jo havne i fjorden. Hvilke konsekvenser vil det få for livet der? Det foreligger en undersøkelse fra Rana, der en lokal kveite- og sildestamme forsvant etter rotenonbehandling av Rana elv – ei elv som ble friskmeldt i 2009 – men som nå har fått gyroen tilbake! Det sier mye om hvor vanskelig det er å behandle store vassdrag med gift.

Giftbehandling av vassdrag har også en etisk side. Å utrydde alt liv i ei elv i et krampaktig forsøk på å redde EN art, må kalles en form for artsfascisme.

Hvis laksesperra i Snøvasmelan kommer, skal den stå i 7–8 år. Politikerne i Sunndal har dermed god tid til å stille de rette spørsmålene, og ikke minst jobbe for en alternativ behandling av Driva. Det viktigste er å unngå forgiftning av grunnvatn/drikkevatn – og indre fjordbasseng.


Erik Smiseth

fisker