Sjøflot Kleivaprisvinner

For sin oppofrende og store musikkinnsats gjennom 60 år.
Nye artikler

Fredrik Sjøflot er en ekte amatørmusiker, i følge kleivapriskomiteen. En musiker som gjør det han gjør fordi han elsker musikk og ikke for å tjene penger på det.

Komiteen trekker fram hans velvillighet til å stille opp i nesten alle sammenhenger der det trengs en dyktig musiker.

Likeledes hans betydelige arbeid for teateret, der Trost i taklampa trekkes fram som den nok største bragden.

Sjøflot har også vært fast klarinettist og førsteklarinettist i Surnadal hornmusikk.

Han musikkteoretiske kunnskaper beskrives som imponerende og overgår ofte det som finnes hos profesjonelle musikere.

Prisen blei utdelt av stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.