Planarbeidet for Todalsfjordprosjektet er i gang:

Er spent på forholdene for brufeste i Todalsfjorden

Planarbeidet for Todalsfjordprosjektet er i gang. Prosjektlederen er spent på hva de geologiske undersøkelsene viser. Resultatet vil være avgjørende for hvor tunnel og bru kommer.

Rakaneset-Svinvika: Et sted over her fra Rakaneset på venstre side og Svinvika på høyre side vil brua gå. Avgrenset av bakre bildekant og nesene. 

Fornøyd med Framdriften: Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet AS jobber for å få 40 års bompengefinansiering av ny bru. 

Sikrer forankring: Daglig leder Bergsvein Brøske i Todalsfjordprosjektet jobber med å holde forankringa som samferdselsprosjekt nummer 1. i fylket. 

abonnent

Statens vegvesen er i gang med kommunedelplanene for Surnadal og Sunndal som skal munne ut i et planforslag til bruløsning over Todalsfjorden. Parallelt med planarbeidet blir det gjort en konsekvensanalyse som forteller hvorfor vegvesenet kommer til å velge den løsninga de velger. Planforslag med konsekvensanalyse blir lagt fram for politikerne i Surnadal og Sunndal før utgangen av 2019 og endelig plan skal være vedtatt seinest før utgangen av 2020. Videre plan er byggestart seinest i 2024.

– Både tid og økonomi for planarbeidet er på plass. Det vi er spent på er de geologiske funnene, sier prosjektleder Bjarne Otnes i Statens vegvesen.

Så snart snøen trekker seg tilbake vil geologene dra på befaring i områdene der brua og tunnelene er planlagt. Hvor det er best å ha tunnelpåslag og hvor brutårnene må stå for å ha sikker fundamentering skal bestemmes. Dette vil være avgjørende for de trasevalg vegvesenet gjør. Det er mange meninger om hvor brua bør gå fra Surnadalssida for ikke å ødelegge for mye av kulturlandskapet i Svinvika. Det er de geologiske undersøkelsene som til sjuende og sist avgjør.

– Geologene gjør en befaring i vår og feltarbeidene starter i sommer eller i høst. Det kommer an på når det er ledig kapasitet, sier Otnes.

Mens planarbeidet er i gang jobber daglig leder Bergsvein Brøske og styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet AS med forankring og fundamentering på land hos regionale og sentrale politikere. Det er viktig å holde Todalsfjordprosjektet som nummer 1 på prioriteringslista over samferdselsprosjekter i Møre og Romsdal fylkeskommune, og det jobbes på brei front for å få sementere en forståelse for 40 år med bompengefinansiering av prosjektet opp mot sentrale stortingspolitikere. Begge deler er viktig å ha på plass for at prosjektet kostnadsberegnet til 2,4 milliarder kroner skal kunne gjennomføres og realiseres som et sjølfinansierende prosjekt. Næringsforeningene i fylket møter Mørebenken på Stortinget denne uka, og da er bompengefinansiering i 40 år et tema.

– Det er et møysommelig arbeid som må gjøres opp mot sentrale politikere. Det er gjort mye, men vi er ikke i mål, sier styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet.

Gir orientering

Surnadal og Sunndal kommuner er de største aksjonærene i Todalsfjordprosjektet AS. Begge kommunene jobber på flere plan for å få fergefri forbindelse så raskt som mulig. I disse dager avgjør kommunene om de skal forlenge perioden med økonomisk støtte til prosjektet i fire nye år. Surnadal kommunestyre får saken til behandling neste uke med innstilling om å bevilge 155.000 kroner per år i fire nye år. I Sunndal kommune er saken utsatt. Der ønsker politikerne en orientering av daglig leder Bergsvein Brøske før de gjør sitt vedtak.

– Helt naturlig av politikerne å ønske en orientering om statusen. Er ikke redd de ikke skal støtte prosjektet videre, sier Brøske.

– Bra framdrift

Næringssamarbeidet mellom kommunene SU-SU setter Todalsfjordprosjektet på sin agenda. Den døgnåpne bo- og arbeidsmarkedsregionen er etter deres mening det som sikrer fortsatt vekst og framgang for kommuner og næringsliv i regionen. Todalsfjordsbrua vil knytte Nordmøre tettere samen og gi en fergefri transportåre mellom Molde og Trondheim. Politikere snakker også om at vegen over Todalsfjorden kan bli en attraktiv rute for laksetransport fra Hitra til Oslo.

– Jeg er godt fornøyd med framdriften i prosjektet, sier Løseth.

Driva ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

abonnent