– Håper Todalsfjordprosjektet går å realisere

sTYRELEDER I tODALSFJORDPROSJEKTET: Lars Løseth.  Foto: Geir Forbregd

abonnent

Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet merker seg den samferdselspolitiske uroen i Møre og Romsdal. En uro som også kan berøre Todalsfjordprosjektet. Sett fra hans og de involvertes side et viktig nærings- og regionprosjekt. Ei bru, mener Løseth, vil kunne knytte Sunndal og Surnadal tettere sammen og føre til et nært og tett samarbeid og kanskje en sammenslåing om forholdene ligger til rette for det.