Ønsker seg bedre mulighet til videregående utdanning:

Flyktninger vil ha jobb

Flyktningene som bor i Surnadal føler seg godt mottatt og trives i kommunen. De ønsker å ta videre utdanning for å få jobb og bosette seg permanent. Fylkets utdanningspolitikk tvinger imidlertid mange på flukt.

Ønsker studieplass og jobb: Fulvio studerer for å få grunnskoleutdanning og en mulighet til videregående utdanning og jobb.  Foto: Geir Forbregd

abonnent

De bosatte flyktningene i Surnadal går et introduksjonsprogram på to til tre år. Dette gir flyktningene godkjent grunnskoleutdanning og mulighet til å søke videre utdanning. De aller fleste tilflytterne ønsker seg videregående utdanning slik at de kan få seg fast lønnet arbeid. Det er ikke noe annet flyktningene heller vil, enn å arbeide.