Flere takseringsskandaler rulles opp:

Krever uavhengig takst

Takstmenn ønsker et klart skille mellom megler, takstmann og selger. I dag har mange takstmenn avtaler med meglere. Det viser seg å gi uheldige utslag.

Fullmektig Martin Hunnes og takstmann Nils Håvar Øyås  Foto: Geir Forbregd

abonnent

Bransjeorganisasjonen Norsk Takst krever at det innføres regler som sikrer at de som utfører verdivurdering ikke har noen egeninteresse i vurderingas utfall eller senere bruk. NT mener at mange problemer kunne vært unngått dersom boligkjøper hadde hatt mer korrekt informasjon om selve kjøpsobjektet. Dette får Norsk Takst gjennomslag for hos regjering og storting som nå lanserer en ny avhendingslov. Der de foreslåtte endringene innebærer at boligkontrakter med forbehold om at boligen «selges som den er», blir forbudt. Forslaget innebærer i praksis at man fjerner den såkalte vesentlighetsklausulen for mangler. I tillegg stiller loven krav til sertifisering av takstmenn, noe Norsk Takst imøteser.