Flere vil ha 40 år med bompenger på ferjeavløsningsprosjekt

I likhet med Todalsfjordprosjektet mener politikere på Sunnmøre Nordøyvegen også må søke å få 40 år med bompengefinansiering.
abonnent

NRK melder at Ålesund Arbeiderparti ønsker å utvide bompengeperioden for Nordøyvegen fra 20 til 40 år. Dette for å gjøre fiansieringen billigere for fylkeskommunen, og dermed lettere å realisere. Fylkespolitikerne har som kjent begynt å tvile på om Møre og Romsdal fylkeskommune har råd til å bygge Nordøyvegen likevel.