Mens barna er på trening danser foreldrene med glede

Taekwon Do-foreldre slapper av med trening.
abonnent

Denne uka er det siste samling i Sommerleiren for Taekwon Do i Surnadal. Det er de minste barna som er samlet til ei uke med trening. Noen foreldre ser på ungene trene. Andre er litt mer rastløs av seg.