Nofima feirer 10-årsjubileum - med sin femte konferanse

Nofima arrangerer smoltkonferanse for femte gang på Sunndalsøra. I år ventes det 300 deltakere. Tema er resirkulering og semilukket produksjon.

Arrangører: Bak: Ingrid Lein, Nofima, Per Helge Malvik, Sunndal Næringsselskap. Foran: Åsa Espmark, Nofima, Jelena Kolarevic, Nofima, Anne Gulla Hagen, Sunndal Næringsselskap 

abonnent

Så langt har 220 deltakere fra 10 nasjoner meldt sin ankomst til «Fremtidens smoltproduksjon» i Sunndal. Den store pågangen mener arrangørene viser at Smoltkonferansen på Sunndalsøra har blitt en sentral og viktig møteplass for aktører knyttet til ei framtidsretta oppdrettsnæring i rivende utvikling. Hovedgruppa av deltakere er oppdrettere, utstyrsleverandører og personer fra fag/forskningsmiljø. På grunn av den store internasjonale deltakelsen blir konferansen tilrettelagt med simultanoversettelse.