Glad for klar uttale

RAUDSAND: – Vi er glad og fornøgd for at direktoratet kjem med ein så klar uttale. Det er i tråd med det vår organisasjon har sagt. Det seier Kristin Sørheim, leiar for organisasjonen Jeg velger meg et giftfritt Nesset, som arbeider mot etablering av deponi for uorganisk, farleg avfall på Raudsand.

Deponimotstandar Kristin Sørheim er glad for direktoratets uttale, men reknar ikkje med at saka er avgjort enno. Kristin Sørheim, leiar for organisasjonen Jeg velger meg et giftfritt Nesset. Richard Nergaard) 

abonnent

Dagens deponi av farlig avfall på Langøya i Holmestrandfjorden er trolig fullt i løpet av få år.