Natoøvelsen Trident Juncture over:

Styrkene sørget for å ta med seg de skadde

Storangrepet på Rindal blei stoppet på Hoston av HV. I Rindal øvde amerikanske, engelske og norske styrker på redningsoppdrag.
abonnent

Heimevernet vant krigen for de styrkene som forsvarte Rindal I natt stoppet de framrykninga mot Rindal på Hoston og på Vinjeøra. Styrkene i Rindal skulle hindre angripende styrker å ta seg bakvegen til Oppdal.