Meir enn åtti frammøtte kjøpte like mange bøker – minst!

Strykande seterboksalg.
abonnent

Som tidlegare omtala har det de siste to-tre siste åra vore arbeidd med å få gjeve ut ei seterbok for bygdene Ålvundeid og Ålvundfjord. Onsdag kveld var den store dagen komen, da boka vart presentert og lagt ut for sal i Ålvundeid grendahus.