Flere kommuner vil vurdere om de skal trekke seg fra innkjøpsavtale på meieriprodukter

Debatten Nils Håvar Øyås (Sp) i Surnadal har reist blir lagt merke til.

Mistet avtale: Framover blir det Q-meieriene som skal levere melk og meieriprodukter til skoler og institusjoner på Nordmøre.  Foto: Geir Forbregd

abonnent

Ordførerne i Fræna, Eide, Aure, Surnadal og Tingvoll kommuner sier de vil vurdre om de skal trekke seg fra meierikontrakten Nordmøre Interkommunale Innkjøpsordning har med Asko ved ettårsoppsjonens utløp neste år. Avtalen er fremforhandlet for ett år av gangen i fire år med oppsjon på forlengelse hvert år.