Stor nedgang i arbeidsløyse i Nesset

Ny registreringsrutine.
abonnent

I kommunane Nesset, Sunndal, Surnadal, Rindal og Halsa var det i november 157 personar utan arbeid. I alle kommunar utan Nesset og Sunndal gjekk arbeidsløysa opp sett opp mot same månad i fjor. Samanlikna med dei elleve månadane i fjor har Nesset ein nedgang på 17 arbeidslause til no i år. Fylkesdirektøren for NAV i Møre og Romsdal er nøgd med tala.