Elevene i Ålvundfjord jubler for fotball-SFO

Populært tiltak i regi av Kvass/Ulvungen.
abonnent

Kvass/Ulvungen har i skoleåret 2018-2019 startet opp med et tilbud om Fotball-SFO hver torsdag fra 14.45-16.00. Dette tiltaket drives av foreldre, og tilbudet er gratis for alle fra 1.–4. klassetrinn. Som regel er det mellom 15–17 unger som er med. Det har vært en god fordeling mellom gutter og jenter, og på det meste har en vært oppe i 25 deltakere. Primus motor for fotball-SFO er Brit og Marius Mellemseter Nes, sier Leif Ivar Ansnes til Driva, samtidig som han inviterer Driva til å ta en tur innom for å lage en gladsak fra bygda i avisa.