Dykkerklubben i Surnadal får Miljøpris

For sin innsats med rydding av plast og søpppel i elv og sjø.

Linda M. Øye, Erik Erland Halle og Surnadal dykkerklubb får Miljøpris. 

abonnent

HAMOS deler hvert år ut en miljøpris. Miljøprisen gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for miljø- og naturvernet i en eller flere av de elleve HAMOS-kommunene.