Næringslivet om utsiktene for 2019:

Tror på vekst og hurtigere omstillinger

Næringslivet i Driva-distriktet tror på vekst i 2019. Bedriftene utvikler ny teknologi for å kunne håndtere hurtigere omstillingstakt enn tidligere.

Omstilling: Kjøpesentergründer Lars Løseth mener bedrifter må innstille seg på hurtigere omstillingstakt framover som følge av digitalisering og robotisering.  Foto: Geir Forbregd

abonnent

Generelt sett gikk det bra for næringslivet i 2018. I Driva-distriktet opplevde mange bedrifter økt omsetning, noen mindre enn forventet andre mer enn forventet. En av bedriftene som opplevde økning er det nystarta selskapet LL Drift. Selskapet eier og eller driver kjøpesentre. Selskapet er stiftet av Amfigrunnlegger Lars Løseth. Han gikk ut av Amfi-drift for å starte for seg sjøl igjen. Bedriften har vokst raskt i antall ansatte og i antall sentre. En vekst Lars Løseth tror fortsetter i 2019.