Elever tror bruk av mobil på skolen hindrer uro og rampestreker i friminuttene

Rektorer, lærere og elever mener mobiltelefonen er et kjærkomment hjelpemiddel i skolen. For alle rektorer unntatt i Halsa er et forbud utenkelig. Mobilen er kommet for å bli mener det store flertallet.
abonnent

Som et ledd i å stramme inn ordensreglene ved Halsa skole etter en del uro med bortvisninger i høstsemesteret foreslår rektor Sigve Lorås Torland som ett virkemiddel å forby mobiltelefon ved skolen. Rektoren sier mobiltelefonbruk ikke har noe med den uroen som har vært, men han ser det som naturlig å si noe om det når han ønsker å presisere ordensreglene ved skolen.