Historisk lave tapstall

Tap av sau og lam forårsaket av rovvilt viser samlet sett en nedgang etter behandlingen av erstatningssøknader for 2018.
abonnent

Pressemelding fra Miljødirektoratet: