- Vi står for tradisjonelle sosialdemokratiske verdier - det beste for bygda

Arbeiderpartiet har kommunevalglista klar.

Noen av kandidatene fra venstre: Jorid Aarvåg, Ann-Elin Stenberg, Olav Bergheim, Reidar Brøske, Ingrid Bregheim Andersen, Odd Arild Sande og Bitten Ranes omkranser Helge Røv og Annett Ranes. 

abonnent

Det beste for bygda er det Arbeiderpartiet tenker på når de skal lage program og forberede seg til valget til høsten. Tradisjonelle sosialdemokratiske verdier står i sentrum. Nei til privatisering av kommunale tjenester er en av dem.