Surnadal kommune ønsker å delta i Helseplattformen

Kommunestyret i Surnadal mener kommunen bør bli pilot for Helseplattformen i Møre og Romsdal.

Helseplattform: Slik er den tenkt å fungere.  Foto: Geir Forbregd

abonnent

Programmet Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er ansvarlig for anskaffelsen, men alle Orkide-kommunene er med via opsjonsavtaler, på linje med alle andre 84 kommunene iMidt-Norge. Helseplattformen er også pilot for den nasjonale målsettinga «Én innbygger – én journal» og har med dette en nasjonal forankring. Dette ut fra et ønske pasienter uttrykker om å ha bedre kontroll på egne helsedata. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader er et hovedmål for prosjektet.