Jobber hardt for å få trafikksikker sykkelveg

Vil ha utredet trafikksikker kryssing ved Brekkøya.
abonnent

Ap, MDG og Frp ønsker fortgang på arbeidet med å få en trygg sykkelveg fra Grytåfeltet på Skei til Øye skoleområde. Det partiene ser for seg er en sykkelveg via Svartvassområdet bak Brekkøya camping i kulvert under Fv 65 og opp på eksisterende gangveg. MDG har hatt sikker sykkelveg på programmet hele inneværende periode. Nå har de fått flere parti med på laget.