– En planlagt godsterminal på Berkåk vil bety mye for havna og bidra positivt til fremdrift og realisering av Todalsfjordprosjektet

Rennebu kommune ønsker å bli godsknutepunkt for Midt-Norge. Rennebu ser Surnadal havn som omlastingshavn. Surnadal kommune støtter Rennebu i kampen om å bli godsknutepunkt.
abonnent

I debatten om hvor et framtidig godsknutepunkt for Midt-Norge skal ligge foreslår Rennebu kommune å bygge det på Berkåk. I motsetning til andre kommuner som tenker det samme sier Rennebu kommune de har arealer nok å ta av som ikke er fredet eller på andre måter båndlagt. I tillegg går jernbanen forbi, og utbygginga fire felts E-6 gjennom kommunen starter trolig allerede i 2023. Samme år Todalsfjordprosjektet kan påbegynnes om alt går etter planen. Rennebu kommune ser det naturlig å planlegge en godsterminal for omlasting veg, bane på Berkåk i samband med vegutbygginga gjennom kommunen. Rennebu ser havnene på Hitra og i Surnadal som naturlige omlastingshavner sjø, veg for en godsterminal i Rennebu.