Står sammen om ønske om tilbud i breddeidrett:

Bredt initiativ for nytt programfag ved Sunndal vidaregåande

Søknad om kommunalt tilskudd trolig til behandling i formannskapet 14. mars.

STÅR SAMMEN: Representanter fra Sunndal Fotball, Sunndal Handball, Sunndal Friidrett og Sunndal Turnforening samlet på Sande stadion. Foran fra venstre Brit Helene Resell og Ildri Solbakk, begge Sunndal Turnforening, Svein Roger Lie, Sunndal Friidrett og Eilif Gundersen, Sunndal Svømme- og Livredningsklubb. Bak Gunnar Furu, Sunndal Fotball og Roger Furu, Sunndal Håndball. 

abonnent

Sunndal Fotball har utarbeidet et forslag om programfag i breddeidrett ved Sunndal Vidaregåande Skole. Med seg på dette initiativet har de fått Sunndal Svømme- og Livredningsklubb, Sunndal Handball, Sunndal Friidrett og Sunndal Turnforening.