Gnistrende ung Greasemusikal

Ungene fra Bøverfjord og Bøfjord imponerer.
abonnent

Sjette og sjuendeklassingene og deres gjester fremfører en musikalforestilling av Grease med stil. Godt skuespill, synkron dans, god sang og engelsken satt overraskende bra. Noen snakket nær flytende engelsk, særlig Emil som Vince Fountaine.