Næringslivet på Nordmøre ser lyst på framtida

Næringslivet i Møre og Romsdal fikk en betydelig knekk med fallet i oljeprisen for noen år siden. Nå viser konjunkturbarometeret til Sparebank1 økt framtidstro. Svinvik Gard og El-Watch er to bedrifter i vekst.
abonnent

Da oljekrisen kom for noen år siden gikk mye galt i næringslivet i Møre og Romsdal. Dette fordi storparten av bedriftene i fylket var innrettet mot offshorenæringa. Masseoppsigelser og konkurser kom i kjølvannet. Sunnmøre med sine verft ble hardt rammet. Kristiansund med baser det samme. Det samme bedrifter med leveranser til offshoreindustrien. Som for eksempel El-Watch i Rindal som var i gang med leveranser av sensorer til supplybåter. El-Watch har flere bein å stå på så de kom seg videre. Nå kan bedriften se fram til leveranser til nye skip under produksjon.