NINA mener NVE sitt nye krav til minstevassføring i Surna/Rinna vil gi økte inntekter fra fritidsfisket

En økning fra 32 til i bestefall 36 millioner kroner.
abonnent

NINA skriver i en rapport om verdiskapning av fiske i Surna og Rinna at om NVE sin innstilling om krav til minstevannføring i Rinna og Bulu kombinert med nytt inntak i Follsjø vil gi flere fiskedøgn langs hele elvestrekninga, noe som vil øke verdiskapninga fra fisket i elva.