Konstruktivt bygdemøte i Bøfjorden

Brannvern, nærbutikk og turisme var kjernesaker da Bøfjorden Gendalag samla bygdafolk til informasjonsmøte torsdag.

Ingebrigt Garthe (frå v.), Sverre Egil Settemsdal, Nora V. Bøe og Gunhild Bøklep Bøe utgjer styret i Bøfjorden Grendalag saman med Anders Melling, som hadde forfall denne kvelden.   Foto: Bernt G. Bøe

abonnent

Først gjorde Ingebrigt Garthe greie for brannvernsituasjonen. Med tre mils avstand til utrykningsstasjonen i Surnadal er det nødvendig å ha sløkkingsutstyr lokalt. Inge Dønheim bekrefta dette med å referere til brannen heime i Bøgeilen for nokre år sia.