Helsesykepleier skryter av russen

Mange har testet seg for kjønnsykdommer.

  Foto: Lisa Botterli Flostrand

abonnent

Russen ønsker kanskje å gå inn i russetida i visshet om at de er rene og ikke en fare for andre hva kjønnsykdommer angår. Eller så er det for å få knute i russelua, eller det kan være begge deler. Uansett melder helsesykepleier Berit Moan Møkkelgård om stort oppmøte hos henne av russ som ønsket å teste seg for klamydia, gonore og mykoplasma. Hele 51 russ er testet.