- Gode og tilgjengelige tjenester for alle ser ut til å være glemt av vegvesenet

Reagerer på Statens vegvesens forslag til kraftig kutt i tjenestetilbudet.

  Foto: NAF

abonnent

NAF reagerer på Statens vegvesens forslag til kraftig kutt i tjenestetilbudet.