Rådmannen innstiller på ny parkeringsplass

Sveen Auto trenger mer plass.

Parkeringsplass i heltrukken rød linje.  Foto: Surnadal kommune

abonnent

Sveen Auto søker Surnadal kommune om å anlegge parkeringsplass for sine kunder på andre side av vegen for butikken. Arealet rundt Sveen Auto og Sveen Mekaniske er trangt og parkeringsplassene for få.