Kirka i Surnadal gravlegger fler enn egne døde

Kirka synes den får til mye med knappe midler.

Øye kirke / kyrkje.  Foto: Gøran Rønning

abonnent

Den Norske Kirke i Surnadal har de siste åra måttet ta ned drifta betraktelig. Noe av årsaken til det er at tilskuddet fra Surnadal kommune har stått stille i mange år. En annen årsak er at kirka driver seks kirker i kommunen. Bygg som alle krever vedlikehold. Nå trenger også administrasjonsbygget på Skei sitt. Taket lekker, vinduer og dører trenger å skiftes ut. Det tenker kirka å løse ved å ta opp lån.