Statens tilbud opprettholder retningen:

- Det er jeg skuffet over

Bondelagslederen er skuffet over at retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten i dag, tirsdag, legger fram tilbudet i jordbruksoppgjøret.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges bondelag og forhandlingsleder for jordbruket.  Foto: Sigmund Tjelle

abonnent

Tilbudet fra staten er et svar på jordbrukets krav, hvor hovedprioriteringene var et økonomisk løft for frukt, grønt og kornbøndene, og en styrking av små- og mellomstore gårdsbruk.