53 fikk gebyr pålydende 1500 kroner

Kontrollerte beltebruk hos busspassasjerer.
abonnent

Pressemelding fra Statens vegvesen Region midt: