Rik feiring av helgemesse

Allehelgensdagen (Helgemesse) vart markert med mange og varierte samlingar i kyrkjene på Nordmøre - som elles i landet.
abonnent

Minnet om nyleg avdøde vart heidra med tekster, song, musikk og lys. Menighet, venner og pårørande møtte talrikt opp.