Storsatsing på klimavennlig presisjonslandbruk:

Skal kjøre rundt i hele Norge for å kartlegge

Dekningskartlegging er viktig for at norske bønder skal drive med presisjonslandbruk.

Dekningsbilen skal kartlegge hvor det er singaldekning i Norge slik at norske bønder kan sette igang med presisjonslandbruk.   Foto: Differ Media

abonnent

Pressemelding fra Norsk Landbrukssamvirke: