Vårsøgtorget: en hyllest til det lokale

Lokal mat, kunst og håndverk på torget og bokutstilling på Kulturhuset.
Kultur

Tradisjon tro ble det holdt Vårsøgtorg utenfor Kulturhuset lørdag. Torget er en trivelig møteplass på Skei, der lokal mat, kunst og håndverk av ulikt slag står i fokus. Det ble også holdt en torgkonsert med flinke elever fra kulturskolen.