Klart for Todalsdagen

Todalsdagen er den store mobiliseringa for Todalen I.L., seier leiar Nils Ove Bruset.

Ræta Opp – mange blir med?: I år går startkontingenten til lokal satsing på MOT Surnadal – jo fleire som deltek jo meir pengar blir det! Her frå starten av Ræta Opp i 2018. 

Kultur

Han er i full gang med å fylle luft i hjula på tråbilane som høyrer til på Bordholmen. Det er berre ein av oppgåvene som må utførast før vi trør i gang Todalsdagen.