Arrangerer Harald Solviks Minnemasj for andre gang

I tillegg lanserer turstigruppa ny utgave av turheftet «Turstier og vinterløyper i Rindal».

  Foto: Rindal Turstigruppe

Kultur

Turstigruppa i Rindal vil for andre gang hedre sin leder gjennom 20 år med en minnemarsj tirsdag 2. juli. Harald Solvik var drivkraften og den viktigste ressursen for å få på plass det fantastiske turstinettet vi har rundt i hele bygda. Her er det lagt ned et stort og uvurderlig arbeid med rydding, merking, skilting og klopping.

Marsjen vil gjennomføres i det flotte turstinettet som Harald har etablert i Igltjønna- og Åsaneområdet øst for Rindal sentrum. Start og innkomst er lagt til Rindal Skimuseum. Start vil være mulig fra kl. 17.00-19.00.

Ulike turer

Fellestur Kl. 17.30 er det for de som ønsker, mulig å bli med på en fellestur på den lengste runden på 6,5 km. Der vil man gå om Nerløset der Nordmørslåna på gården er Norges første fredede bygning. Her vil det en kort stopp og det vil bli informert om bygningen. I tillegg vil lokalkjente fortelle om andre plasser på runden. Start fra Skimuseet.

For de som ønsker å gå alene har turstiene uendelige muligheter for lengde og vanskelighetsgrad, men det vil denne dagen være merket 3 alternativer. Det er 2 km, 3,5 km og 6,5 km.

Den korteste og letteste runden er 2 km og går flatt rundt Igltjønna. Denne runden er gruslagt og kan benyttes både av rullestolbrukere og de med barnevogn.

Den lengste runden er 6,5 km og går i mer variert terreng. Med start fra Skimuseet går en lysløypa ut på̊ sørsiden og følger skilting mot Kaldråa, videre følger den veien til Nerløset der det vil bli mulighet for en kortere stopp. Deretter går man om Flåtten, videre følger det mer ukjente delen av turstinettet i Åsan mot Litjdalen og deretter rundt på nordsiden av Igltjønna.

Innenfor denne ytre stien er det mange muligheter for å ta en kortere eller lengre tur. Her har vi merket en sløyfe på 3,5 km.

Det vil være drikkestasjoner langs løypa. På Rindal Skimuseum vil det være mulighet til å få kjøpt seg mat og drikke før, under og etter marsjen. Utstillingen vil være åpen denne kvelden.

Relanserer turhefte

I forbindelse med Harald Solviks minnemarsj vil turstigruppa i Rindal IL lansere en revidert utgave av turhefte «Turstier og vinterløyper i Rindal». I første utgave av denne boka som kom ut i 2016 skrev Harald Solvik manuset til alle tur-beskrivelsene og han gikk selv opp alle turene med GPS.

Derfor er minnemarsjen en fin anledning til å komme med ny utgave denne dagen. I årets utgave har det kommet til flere nye turer og de fleste bildene i heftet er tatt av Haralds datter Eli Landsem Solvik.

Turheftet vil bli solgt ved start.

  Foto: Rindal Turstigruppe