Kunstutstilling:

Odd Ingar besøker Skulstuå i Todalen

I sommar blir kunstutstilling ein av aktivitetane i Skulstuå i Todalen. Komande søndag, opnar Odd Ingar Skrøvseth si kunstutstilling, der han viser måleri, tresnitt, litografi og monotypi.

Sentrum Sentrum har Odd kalla dette maleriet frå Kvennset.  

Kultur

Odd startaførst som kunstnar på fritida, men sia 2010 har kunsten vore hovudaktiviteten. Odd er eigentleg fråSurnadal, men kona kjem frå Todalen, og her har familien hytta. Difor er familien etter kvart vortesterkt knytt til Todalen.