Lady Arbuthnott kan bli vist på ei utandørscene til sommaren

Arrangementet må ikkje og skal ikkje hindrast av koronarestriksjonar.

Lady Arbuthnott blei filma ute i sommer. Til sommaren kjem ho til å stå på ein utandørsscene. 

Kultur

2020 vart som vi alle veit, eit år som vil gå inn i historiebøkene som annleis. Ikkje noko gjekk som planlagt. «Lady Arbuthnott» skulle ha storstilt jubileum, men vart i staden avlyst for første gong sidan 1996. Takk væra sponsorar og offentleg støtte, fekk vi markert oss med diverse arrangement som vart strøyma, og ein konsert i Hovshall. Men den store folkefesten vart det aldri noko av.