Arrangørar i Surnadal og Sunndal fekk støtte fra fylkespolitikarane

– Det er viktigare enn nokon gong å støtte opp om det breie mangfaldet av kulturaktivitet i fylket vårt, seier Joakim Skaar, fungerande leiar av kultur-, næring- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Surnadal Billag fekk 70.000 kroner i støtte frå fylkespolitikarene i sist møte. 

Kultur

Tysdag 2. februar fordelte fylkespolitikarane i Møre og Romsdal fylkeskommune 76,85 mill. kroner i driftstilskot til kulturorganisasjonar og kulturinstitusjonar for 2021.