Nanna Ranes har intervjuet Ola By Rise

Dette kunne gått riktig galt

Ola By Rise ble invitert til – og har takket ja – til å delta ved årets Vårsøghelg.

– Jeg synes summen av alt jeg interesserer meg for er den beste utgaven av megs elv, sier Ola By Rise, her sammen med kona Mona.  Foto: Privat

Kultur

Han blir å finne i panelet som skal diskutere breddeidretten i koronaens tid. Da er det på sin plass å få et intervju med gjesten fra Trondheim. Samtalen gikk bra ei god stund, den foregikk via telefon. Vi snakket om idrett og kultur og korona og jobben hans som kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune. Så langt, så godt.