Bøfjorden Historielag:

Satsar på ny sommarsesong

Sommarsesongen på Bøfjorden Sjøbruksmuseum startar med temasøndagar frå 18. juli. Men først inviterer historielaget til årsmøte.

Styremedlemmane Gunnhild Vetleseter Bøe (frå venstre), Eli Moen, Bernt Bøe og Inge Dønheim har planene klare for museumsdagar også i sommar.  Foto: Bøfjorden Historielag

Kultur

Innsendt av Bernt G. Bøe: