Lokker med ELG på scenen i Tingvoll økopark

Musikerlauget arrangerer konsert med ELG i Tingvoll under Kulturvekkå.

Elg 2021. 

Kultur

Lauget sier frontvokalisten i Dance With a Stranger har over flere år bygget opp egen solokarriere, og med tiden utviklet seg til å bli en av våre mest populære artister. Hans evne til å formidle tekst og melodi med sin helt særegne vokal, ble sågar omtalt på Hver Gang Vi møtes, som «å lage kunst på TV».