Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Desse fekk støtte i Driva-regionen

Tiltakspakken til kulturlivet i Møre og Romsdal medverka til å sikre sysselsetting, aktivitet og auka kompetanse.

Kulturminne: Nordmøre museum søkte om tilskot til restaurering av diktar- heimen Kleiva i Surnadal.  Foto: Ludvig Kringen Bye/Husasnotra

Kultur

Det går fram av svara i ei undersøking som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort blant mottakarane av tiltakspakka på til saman 22 millionar kroner, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.