Her er Hanna Gravem og Inga Ragnhild Skogseth utanfor Studentersamfundet i Trondheim, rett etter øving til UKErevyen. Kor dei har dansa og stått på. Foto: Celine Gradek

Inga (21) og Hanna (26) er to av åtte skodespelarar i landets største revy

UKErevyen er ein viktig og gamal tradisjon i festivalen UKA som arrangeres annakvart år i Trondheim. Revyskodespelarane har kome gjennom nålauge og sett studiar på vent, for å vere med på den sagnomsuste revyen med heile 31 framsyningar.